Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Nästa gudstjänst

Nästa gudstjänst

Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Nästa söndag, den 26 maj firar vi Bönsöndagen. Konfirmander och ledare medverkar. Vi samlas som vanligt klockan 11.00 i kyrkan. Varmt välkommen till våra samlingar! Läs i kalendarariet om alla våra

Församlingsmöte 19 maj och 28 maj

Församlingsmöte 19 maj och 28 maj

Församlingsmöte söndagen den 19 maj eftergudstjänsten med diskussion inför kyrkokonferensen, församlingens ekonomi och information om rekrytering av ny pastor/diakon med inriktning på barn- och unga. Extra församlingsmöte tisdagen den 28 maj för beslut om att kalla pastor/diakon med inriktning på barn-

Reprisen

Reprisen

Öppet: Lördagar kl 10-14 Abras nya second hand-butik gör det lättare att leva hållbart. Hållbarhet är ett tema i Abrahamsbergskyrkan under verksamhetsåret. Att inte alltid köpa nytt utan återanvända eller lämna vidare till nya brukare är en del av en

Konfirmation

Konfirmation

    Konfirmera dig i Abra 2019 Läger 23 juni—6 juli på Koviken, Lovön Abrahamsbergskyrkan har ett två veckor långt konfirmationsläger i början av sommaren. Lägret hålls på församlingens fritidsgård Koviken, som ligger i skogskanten vid Mälaren på Lovön. Det

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan har anmält sig till att vara med i Equmeniakyrkans kampanj för Klimatfasta. Årets fasta pågår mellan 6 mars och 20 april. Kampanjens syfte:  ”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår

Jenny tar ton

Jenny tar ton

Välkänt, men gärna lite utmanande. För­samlingsmusiker Jenny Nilsson hittar gärna på nytt i sina grupper. Må bra-kören för dag­lediga träffas varje måndag. Det är en ny kör som Jenny Nilsson har startat. De börjar med lite gympa, och övar röstteknik.