Välkommen till församlingsmöte!
1 juni kl. 19-20.30 i församlingssalen

Ärenden:
– Ekonomisk rapport
– Bekräftande beslut stadgeändring
Vid årsmötet fattades ett första beslut om stadgeändring. I enlighet
med församlingens stadgar behövs ett bekräftande beslut vid
församlingsmöte. Årsmötets beslut hittar du HÄR.
– Kommunikation i Abrahamsbergskyrkan
Kommunikationsrådet redovisar arbetet inför årsmötet som ledde fram
till att vi inrättade ett kommunikationsråd vid årsmötet.
– Inför kyrkokonferensen
Du hittar kyrkokonferensens handlingar här:
https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/handlingar/
– Information inför sommaren