Församlingsmöte den 2 oktober efter gudstjänst och kyrkkaffe.
I samband med kyrkfikat den 2 oktober så kommer ett församlingsmöte att hållas där resultatet av den enkät om Abra som gick ut i början av året presenteras. Vi kommer även att sätta resultatet i relation till den NFU undersökning som genomfördes för ett par år sedan och ser fram emot en inledande diskussion om hur resultaten kan användas för att främja församlingsutveckling.
Välkomna!