Verksamhet

Barn och unga

Abrahamsbergskyrkans ungdom

Den mesta av barn- och ungdomsverksamheten i Abrahamsbergskyrkan bedrivs av föreningen Abrahamsbergskyrkans ungdom. Där finns scoutgrupper, körer och musikgrupper för barn och unga, tonårsverksamhet på fredagar samt samtalsgrupp om bibel och tro för unga vuxna.

Konfirmation

Abrahamsbergskyrkans församling ordnar Konfirmationsläger på Koviken under 3 veckor under sommaren primärt för de som är födda 2002 och 2003 eller tidigare.

Skolkyrkan

Skolkyrkan i Bromma vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare och elever. Skolkyrkan, som är ett samarbete mellan kristna kyrkor och samfund i Bromma, är en kontinuerlig verksamhet som pågått sedan 1986. Vårt arbete har utvecklats och växt i dialog med skolan. Besök gärna hemsidan www.skolkyrkanbromma.se för mer info och för att boka besök.

Kyrkokören Canta Felice

Kyrkokören Canta Felice medverkar vid gudstjänster och har egna konserter. Övning sker tisdagar 19:00-21:00 (inklusive fikapaus).

Mitt-på-dagen träffar

Abra Senior bedriver verksamhet för daglediga. Vanligtvis träffas de på onsdagar för att lyssna till någon programpunkt och fika tillsammans.

Handikappseglarklubben Vindens vänner

En fristående del av församlingens verksamhet är Handikappseglarklubben Vindens Vänner.

Föredrag och studiekvällar

Under året så hålls ett antal föredrag och studiekvällar. Ofta ingår dessa i ett mer övergripande tema.