Styrelsen

Styrelsen består av Helena Höij, Lars Axelsson, vice ordförande, Lars Borg, kassör, Sara Furuhagen, vice kassör Gabriella Beckvid Henriksson och Örjan Wallin, sekreterare, samt ledamöterna Ida Hennerdal, Katrina Rosvall och Mattias Mannervik. Församlingsföreståndaren är adjungerad till styrelsen och deltar i alla möten.

[Bilder kommer inom kort]

Helena Höij (ordförande)
Lars Axelsson (vice ordförande)

Lars Borg (kassör)

Sara Furuhagen (vice kassör)

Gabriella Beckvid Henriksson (sekreterare)

Örjan Wallin (sekreterare)

Ida Hennerdal

Katrina Rosvall

Mattias Mannervik

Lasse Valmoss, Pastor och församlingsföreståndare (adjungerad i styrelsen)

Inom styrelsen utses dels ett arbetsutskott och dels ett personalutskott (ordförande och vice ordförande) som ansvarar för personalfrågor samt planerar och genomför medarbetarsamtal. Styrelsen har också representanter i styrelsen för AbraUng samt i valberedningen.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Mycket av styrelsens tid går åt till att arbeta med personalärenden, ekonomi och fastighetsfrågor. Styrelsen arbetar också med att långsiktigt utveckla församlingens verksamhet, med frågor kring kommunikation med mera. Referat från styrelsens sammanträden finns på hemsidan och kan läsas här [länk kommer snart].

E-postadress till styrelsen: styrelsen(a)abrahamsbergskyrkan.se

Styrelsen utses på församlingens årsmöte. Då välj också en mängde råd och kommittéer som planerar och genomför mycket av församlingens verksamhet.

Stadgar och församlingsordning [länkar kommer snart].