Vårkonsert

Söndagen den 20 maj 16.00 inbjuder Abrahamsbergskyrkans körer till vårkonsert.

Medverkar gör Körlek, barnkören Abrakadabra, musikalkören Singsalabim, Canta Felice samt Artsong.

Församlingsmöte

Kallelse till församlingsmöte för Abrahamsbergskyrkans församling.

Torsdag 3 maj klockan 19:00.

Välkomna!

Maria är tillbaka.

Maria Öst har avslutat till föräldraledighet och är nu tillbaka i tjänst som pastor med barn- och ungdomsinriktning på 75%. Elsa Cronhjort kommer fortsätta sitt jobb som ungdomsledare på 50 %.

Välkommen Elsa

Under vårterminen 2018 kommer Elsa Cronhjort att vikariera som ungdomsledare på halvtid i Abra. Elsa kommer att vara delaktig i AbraUngs arbete på flera sätt, främst kommer hon stötta Abraungs styrelse, arbeta med tweenies och tonår när de finns i kyrkan på fredagarna och medverka i skolkyrkan för Abras räkning.

Elsa är på plats då kyrkans pastor med barn- och ungdomsinriktning Maria Öst är föräldraledig.
Varmt välkommen, Elsa!

Vill du veta mer om Iona?

Iona är en ö i Skottland med en ekumenisk kommunitet, som tar emot gäster. Platsen blev redan känd på vikingatiden, som ett reträttställe och inspirationsplats för andlighet. Idag är kommuniteten känd för en helhetssyn på bön och arbete. Skapande kontextuella böner och sånger sprids ut över världen från Iona.

Kom med på en kväll om Ionas andlighet, gudstjänstliv och hör mer om möjligheten att åka dit på en veckas resa sommaren 2018.

18 januari 19.00. Ledare och inspiratör är Lasse Vallmoss.

Anmäl dig på mail att du kommer: lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se