Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan.

Nästa söndag, den 17 februari, firar vi Septuagesmia  på temat Nåd och tjänst.

Insamling till pastors- och diakonutbildningen. THS student Anna Langlott predikar och gudstjänsten leds av Reetta Kemppainen.

Ungdomskören sjunger.

Vi samlas kl 11.00.

Varmt välkommen!

Läs i kalendarariet om alla våra samlingar och aktiviteter.