Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan!

Gudstjänsten är församlingens nav. Här samlas vi varje söndag, för att be, sjunga, utmanas och bli stilla. Tillsammans i gemenskapen med Gud och varandra kan få vi komma närmare vad tron och livet handlar om. Vi får lära oss något mer om vad det är att vara människa och vem Gud är. Vi får brottas med livets svåra frågor och vi får känna glädjen över att få finnas till. I gudstjänsten får vi rusta oss som människor och att möta vardagen med allt vad den kan innebära.

Vi vill och hoppas att våra gudstjänster har en öppen hållning. Alla ska kunna få ett tilltal och känna sig välkommen, vem man än är, och var man än befinner sig i livet. I kyrksalen finns et ”pysselbord” för de minsta så att hela familjen ska kunna känns sig välkommen.

Vi har ett rikt musikliv med flertalet körer i alla åldrar samt gott om egna solister, detta visar sig också i gudstjänsten där musik, sång och andra uttryck är viktiga för helheten.

I Abrahamsbergskyrkan följer vi evangeliebokens texter och därmed också kyrkoårets rytm. En gång i månaden firar vi nattvard i gudstjänsten.

Än en gång, varmt välkommen att fira din gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan.

 

Nedan kan du hitta predikningar

År januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
2016 2016-02-03 2016-03-06 2016-05-05 2016-07-10
2015 2015-03-29 2015-04-19
2015-04-12
2015-06-28
2015-06-07
2015-08-30 2015-09-27

2015-09-13

2015-09-06

2015-10-31

2015-10-25

2015-11-29

2015-11-22

2015-11-01

2014 2014-01-12
2014-01-05
2014-02-16
2015-02-08
2014-03-30
2014-03-16
2014-04-27 2014-05-11
2014-05-04
2014-08-24 2014-09-28
2014-09-21
2014-10-26 2014-11-30
2014-11-23
2014-10-19
2014-11-09
2014-11-02
2014-11-01
2013 2014-01-26
2013-01-20
2013-01-13
2013-02-24
2013-02-17
2013-02-03
2013-04-28 2013-05-05 2013-07-14
2013-07-07
2013-08-18
2013-08-04
2013-09-01 2013-11-02
2012 2012-01-15
2012-01-08
2012-02-19
2012-02-12
2012-03-18
2012-03-04
2012-04-29
2012-04-22
2012-04-08
2012-05-20
2012-05-13
2012-05-06
2012-06-10 2012-07-15
2012-07-08
2012-08-26 2012-09-30
2012-09-16
2012-09-02
2012-11-25
2012-11-11
2012-11-04
2012-11-03
2012-12-24
2012-12-02
2011 2011-01-30
2011-01-23
2011-01-16
2011-01-09
2011-02-13 2011-03-20
2011-03-06
2011-04-24
2011-04-17
2011-04-10
2011-05-29 2011-07-03 2011-08-21 2011-09-25

2011-09-04

2011-10-09
2011-10-02
2009-11-29
2011-11-27
2009-11-15
2011-11-05
2009-11-01
2011-12-11
2010 2010-01-03 2010-02-28 2010-03-14
2010-03-07
2010-04-25
2010-04-18
2010-04-11
2010-04-04
2010-06-20
2010-06-06
2010-07-04 2010-08-22
2010-08-01
2010-09-19
2010-09-05
2010-10-24
2010-10-10
2012-10-07
2009 2009-01-25
2009-01-11
2009-03-29
2009-02-22
2009-02-15
2009-03-15
2009-03-01
2009-04-26
2009-04-19
2009-05-03 2009-06-26
2009-06-14
2009-06-05
2009-07-26
2009-07-05
2009-08-16 2009-09-27
2009-09-20
2009-09-13
2009-09-06
2008 2008-01-13
2008-01-06
2008-02-24
2008-02-17
2008-02-10
2008-03-30
2008-03-16
2008-04-20 2008-05-11 2008-06-21
2008-06-08
2008-06-01
2008-07-06 2008-08-10
2008-08-08
2008-09-28
2008-09-14
2008-10-26
2008-10-25
2008-10-09
2008-11-30
2008-11-09
2008-11-02
2008-11-01
2007 2007-09-23
2007-09-16
2007-09-09
2007-10-28
2007-10-21
2007-11-18
2007-11-04
2007-12-24
2007-12-02