Jul i Abra

Så är den här, advents- och juletiden. För många årets höjdpunkt för tradition, för stämning och även för ett starkt betydande budskap, att det finns ett ljus som lyser och vill lysa i våra liv. Var med i förväntan och väntan i advent. Var med och lyssna till och fira julens starka budskap om att Gud älskar oss så mycket, att Gud själv vill födas i ett barn i Betlehem. Och vad det barnets födelse kan betyda för oss och vår värld idag.

Traditionellt advents- och julfirande  blir det på 1:a advent och på midnattsmässan på julaftonskvällen

För barnfamiljer rekommenderar vi: 3.e advent, gudstjänst med julens sånger i fokus och med julspel. Luciakonserten på 2:a advents eftermiddag, med många barns medverkan i flera körer. På julaftonens Julbön vid krubban där barnen och Jesusbarnet är i fokus.

Juletiden är även en period då vi vill vara med och bidraga till att en förbättrad livssituation för enskilda människor och för olika länder. Det blir ett fokus på kyrkans internationella relationer i gudstjänsterna på 2:a advent och på Annandag jul.

Under advents- och jultiden är glädjen, förundran och tacksamheten över det stora att Jesus kom och att Gud är med oss. Vi får vara med om att se och uppleva en glimt av paradiset i berättelserna, sånger och psalmerna.

Se i kommande evenemang här på hemsidan när de olika samlingarna äger rum.

Varmt Välkommen.
Lasse Vallmoss

Nyår i Abra

I samband med nyårshelgen sammanfattar vi året som gick och vi får vara med om att be för ett välsignat nytt år för våra liv, vår stad, vårt land och vår värld. Vi möts i både i tacksamhet över det goda som hände och det dåliga/onda som skedde får vi lämna nu bakom oss. Genom Guds nåd får vi del av nytt hopp och framtidstro inför det kommande året. Nyårsdagen är även kyrkornas Fredsdag. En bön och uppmaning om att vi alla kan bidraga på olika sätt för fred i våra liv, relationer, mellan länder, folk och religioner.

Nyårsaftonen samlas vi till gudstjänst 11.00.

Nyårsdagen 17.00 har vi ekumenisk (kyrkor tillsammans) fredsgudstjänst tillsammans med andra kyrkor i Bromma i Abrahamsbergskyrkan

Se i kommande evenemang här på hemsidan när de olika samlingarna äger rum.

Varmt välkommen.

Nyårsdagen 2018

Vill du veta mer om Iona?

Iona är en ö i Skottland med en ekumenisk kommunitet, som tar emot gäster. Platsen blev redan känd på vikingatiden, som ett reträttställe och inspirationsplats för andlighet. Idag är kommuniteten känd för en helhetssyn på bön och arbete. Skapande kontextuella böner och sånger sprids ut över världen från Iona.

Kom med på en kväll om Ionas andlighet, gudstjänstliv och hör mer om möjligheten att åka dit på en veckas resa sommaren 2018.

18 januari 19.00. Ledare och inspiratör är Lasse Vallmoss.

Anmäl dig på mail att du kommer: lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se