Påsken i Abrahamsbergskyrkan

Välkommen att fira påsk i Abrahamsbergskyrkan.

Följ med i ett drama från glädje (palmsöndag), gemenskap och övergivenhet (skärtorsdag). Till svek, dom och död (långfredag). I väntan (påskafton )och till slut Liv igen (påskdagen).

Påskens drama, med så många starka känslor som kommer fram i berättelsen om vad Jesus blir utsatt för och vad det kan betyda för oss idag. I samband med jul, så är det bara glädje, tacksamhet och framtidshopp. Nu i påsk är det mer dova, mörka och svåra känslor. Vad vi som människor kan göra mot varandra.

Läs gärna texterna, i år läser vi i Abrahamsbergskyrkan Markusevangeliet,. Abrahamsbergskyrkan läser under 2018 Markus och vill lära känna Jesus bättre utifrån det evangeliet. Kom med på gudstjänsterna. Lev dig gärna in i texterna och läs dem som om det var första gången du läser dem. Läs om det tunga, svåra att vara en utsatt människa. Att bli förrådd, utlämnad och oskyldigt anklagad. Och slutligen på påskdagens morgon så bryter ljuset in och glädjen har svårt att finna ord. Från död till liv. Kärleken segrar tom över ondska och död!
/Lasse Vallmoss

 

Texter att gärna läsa:

Palmsöndagen. Mark 11: 1-14

Skärtorsdagen. Mark 14: 12-73

Långfredagen. Mark 15: 1-47

Påskdagen. Mark 16: 1-14

 

Kalendariet för påskveckan 2018:

Söndag 25, Palmsöndagen      11.00 Gudstjänst

Maria Öst, Britta Eliasson.

Barnkören Abrakadabra. Jenny Nilsson

 

Onsdag 28                                   13.00 Nattvardsandakt

Lasse Vallmoss

 

Torsdag 29, Skärtorsdag          19.00 Nattvardsandakt i Taizéanda.

Elsa Cronhjort, Lasse Vallmoss

 

Fredag 30, långfredag              11.00 Gudstjänst

Maria Öst, Lasse Vallmoss

 

Söndag 1, Påskdagen                11.00 Gudstjänst med nattvard och dopförnyelse

Lasse Vallmoss, Maria Öst

Påskkör. Thore Kennestad.

 

Måndag 2, Annandag påsk     11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan.

 

Maria är tillbaka.

Maria Öst har avslutat till föräldraledighet och är nu tillbaka i tjänst som pastor med barn- och ungdomsinriktning på 75%. Elsa Cronhjort kommer fortsätta sitt jobb som ungdomsledare på 50 %.

Välkommen Elsa

Under vårterminen 2018 kommer Elsa Cronhjort att vikariera som ungdomsledare på halvtid i Abra. Elsa kommer att vara delaktig i AbraUngs arbete på flera sätt, främst kommer hon stötta Abraungs styrelse, arbeta med tweenies och tonår när de finns i kyrkan på fredagarna och medverka i skolkyrkan för Abras räkning.

Elsa är på plats då kyrkans pastor med barn- och ungdomsinriktning Maria Öst är föräldraledig.
Varmt välkommen, Elsa!

Vill du veta mer om Iona?

Iona är en ö i Skottland med en ekumenisk kommunitet, som tar emot gäster. Platsen blev redan känd på vikingatiden, som ett reträttställe och inspirationsplats för andlighet. Idag är kommuniteten känd för en helhetssyn på bön och arbete. Skapande kontextuella böner och sånger sprids ut över världen från Iona.

Kom med på en kväll om Ionas andlighet, gudstjänstliv och hör mer om möjligheten att åka dit på en veckas resa sommaren 2018.

18 januari 19.00. Ledare och inspiratör är Lasse Vallmoss.

Anmäl dig på mail att du kommer: lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se