Mitt-på-dagen-träff

13:00 Toscana, etrusker och runor, vad har de gemensamt? Birgitta Sjöberg berättar

Mitt-på-dagen-träff

13:00 Att gå i beredda gärningar. Hans Lindén berättar om Gideoniternas arbete.

Mitt-på-dagen-träff

13:00 Mitt-på-dagen-träffen är inbjudna till Café Ansgar, Västerleds församlingshem i Alvik.