Bidra till verksamheten

Det är all idéell tid och alla insamlade pengar som människor i och runt församlingen tillsammans bidrar med som gör att vi kan ha en kyrka fylld med liv och verksamhet. Tillsammans har vi på olika sätt möjlighet att ge vidare de gåvor Gud har gett oss. Om var och en av oss bidrar efter förmåga kan vi tillsammans uträtta mycket mer!

Om du vill vara med och bidra med din tid går det exempelvis att engagera sig som ledare i någon av kyrkans verksamheter. Förutom att vara ledare finns det ett antal olika arbetsgrupper som jobbar med allt från kyrkans inredning till att planera studiekvällar eller kyrkans diakonala arbete. Kontakta gärna någon av våra pastorer om du vill ha hjälp att hitta en grupp eller ett uppdrag som passar dig.

Om du vill vara med och bidra ekonomiskt så finns det flera olika sätt. För att kunna planera verksamheten och de medel som behövs till den är regelbundet offrande en viktig hörnsten. Varje vecka tar vi upp kollekt under söndagens gudstjänst. Pengarna som samlas in då går antingen till kyrkans verksamhet eller till ett särskilt ändamål. Det är också möjligt att ordna med en stående överföring från sitt eget konto till Abrahamsbergskyrkans.

Utöver dessa sätt kan du också bidra via kyrkoavgiften. Du ger då 1% av din årsinkomst till Abrahamsbergskyrkans församling och vårt samfund Equmeniakyrkan. Läs mer om hur du gör på Equmeniakyrkans hemsida.