Vill du veta mer om Iona?

Iona är en ö i Skottland med en ekumenisk kommunitet, som tar emot gäster. Platsen blev redan känd på vikingatiden, som ett reträttställe och inspirationsplats för andlighet. Idag är kommuniteten känd för en helhetssyn på bön och arbete. Skapande kontextuella böner och sånger sprids ut över världen från Iona.

Kom med på en kväll om Ionas andlighet, gudstjänstliv och hör mer om möjligheten att åka dit på en veckas resa sommaren 2018.

18 januari 19.00. Ledare och inspiratör är Lasse Vallmoss.

Anmäl dig på mail att du kommer: lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se