Påsken i Abrahamsbergskyrkan

Välkommen att fira påsk i Abrahamsbergskyrkan.

Följ med i ett drama från glädje (palmsöndag), gemenskap och övergivenhet (skärtorsdag). Till svek, dom och död (långfredag). I väntan (påskafton )och till slut Liv igen (påskdagen).

Påskens drama, med så många starka känslor som kommer fram i berättelsen om vad Jesus blir utsatt för och vad det kan betyda för oss idag. I samband med jul, så är det bara glädje, tacksamhet och framtidshopp. Nu i påsk är det mer dova, mörka och svåra känslor. Vad vi som människor kan göra mot varandra.

Läs gärna texterna, i år läser vi i Abrahamsbergskyrkan Markusevangeliet,. Abrahamsbergskyrkan läser under 2018 Markus och vill lära känna Jesus bättre utifrån det evangeliet. Kom med på gudstjänsterna. Lev dig gärna in i texterna och läs dem som om det var första gången du läser dem. Läs om det tunga, svåra att vara en utsatt människa. Att bli förrådd, utlämnad och oskyldigt anklagad. Och slutligen på påskdagens morgon så bryter ljuset in och glädjen har svårt att finna ord. Från död till liv. Kärleken segrar tom över ondska och död!
/Lasse Vallmoss

 

Texter att gärna läsa:

Palmsöndagen. Mark 11: 1-14

Skärtorsdagen. Mark 14: 12-73

Långfredagen. Mark 15: 1-47

Påskdagen. Mark 16: 1-14

 

Kalendariet för påskveckan 2018:

Söndag 25, Palmsöndagen      11.00 Gudstjänst

Maria Öst, Britta Eliasson.

Barnkören Abrakadabra. Jenny Nilsson

 

Onsdag 28                                   13.00 Nattvardsandakt

Lasse Vallmoss

 

Torsdag 29, Skärtorsdag          19.00 Nattvardsandakt i Taizéanda.

Elsa Cronhjort, Lasse Vallmoss

 

Fredag 30, långfredag              11.00 Gudstjänst

Maria Öst, Lasse Vallmoss

 

Söndag 1, Påskdagen                11.00 Gudstjänst med nattvard och dopförnyelse

Lasse Vallmoss, Maria Öst

Påskkör. Thore Kennestad.

 

Måndag 2, Annandag påsk     11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan.

 

Maria är tillbaka.

Maria Öst har avslutat till föräldraledighet och är nu tillbaka i tjänst som pastor med barn- och ungdomsinriktning på 75%. Elsa Cronhjort kommer fortsätta sitt jobb som ungdomsledare på 50 %.