Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Nästa gudstjänst

Nästa gudstjänst

Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Nästa söndag, den 17 februari, firar vi Septuagesmia  på temat Nåd och tjänst. Insamling till pastors- och diakonutbildningen. THS student Anna Langlott predikar och gudstjänsten leds av Reetta Kemppainen. Ungdomskören sjunger. Vi samlas

Årsmöten

Årsmöten

I början av året är det som vanligt dags för årsmöten, både i församlingen, Abra Ung och Abra Senior. Församlingens årsmöte är den 10 mars, i anslutning till gudstjänsten. Håll utkik efter mer information här på webben och i kyrkan.

Jenny tar ton

Jenny tar ton

Välkänt, men gärna lite utmanande. För­samlingsmusiker Jenny Nilsson hittar gärna på nytt i sina grupper. Må bra-kören för dag­lediga träffas varje måndag. Det är en ny kör som Jenny Nilsson har startat. De börjar med lite gympa, och övar röstteknik.

Konfirmation

Konfirmation

    Konfirmera dig i Abra 2019 Läger 23 juni—6 juli på Koviken, Lovön Abrahamsbergskyrkan har ett två veckor långt konfirmationsläger i början av sommaren. Lägret hålls på församlingens fritidsgård Koviken, som ligger i skogskanten vid Mälaren på Lovön. Det

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan och klimatfastan 2019

Abrahamsbergskyrkan har anmält sig till att vara med i Equmeniakyrkans kampanj för Klimatfasta. Årets fasta pågår mellan 6 mars och 20 april. Kampanjens syfte:  ”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår

Reprisen

Reprisen

Abras nya second hand-butik gör det lättare att leva hållbart. Hållbarhet är ett tema i Abrahamsbergskyrkan under verksamhetsåret. Att inte alltid köpa nytt utan återanvända eller lämna vidare till nya brukare är en del av en hållbar livsstil. Sedan senvåren