Välkommen till Abrahamsbergskyrkan

Nästa gudstjänst

Varje söndag är du välkommen till gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Vi samlas kl 11.00. På söndag, den 25 november, är det domsöndagen, temat är Kristi återkomst. Lasse Vallmoss och Lasse Axelsson leder gudstjänsten. Körsång av Canta Felice under ledning av Thore Kennestad.

Advent

Advent i Abrahamsbergskyrkan Kom och fira advent i Abrahamsbergskyrkan! Varje söndag fram till jul är du välkommen! 2 december – Första söndagen i advent 11.00 Gudstjänst med nattvard. Ett nådens år. Maria Öst, Lasse Vallmoss. Sång av Adventskör. Utgångskollekt till

Globala veckan

Kyrkornas globala vecka 2018 vill lyfta fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet. söndag 18 november Fira gudstjänst 11.00 Gudstjänst i

Extra församlingsmöte

Den 25 november kallar styreslen till extra församlingsmöte angående ny brygga på Koviken. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på kyrkans expedition från den 11 november. Församlingsmötet sker efter gudstjänst och kyrkkaffe. Väl mött! /styrelsen

Reprisen

Abras nya second hand-butik gör det lättare att leva hållbart. Hållbarhet är ett tema i Abrahamsbergskyrkan under verksamhetsåret. Att inte alltid köpa nytt utan återanvända eller lämna vidare till nya brukare är en del av en hållbar livsstil. Sedan senvåren

Konfirmation

    Konfirmera dig i Abra 2019 Läger 23 juni—6 juli på Koviken, Lovön Abrahamsbergskyrkan har ett två veckor långt konfirmationsläger i början av sommaren. Lägret hålls på församlingens fritidsgård Koviken, som ligger i skogskanten vid Mälaren på Lovön. Det